Pravé gurmánske zážitky

archívna vínna pivnica

Pravé gurmánske zážitky

Súčasťou hotela je aj jedna z najväčších archívnych vínnych pivníc v strednej Európe, pôvodne vykopaná v roku 1904. Do svojich útrob dlhých 40 metrov pojme cca 45-tisíc fliaš archívnych vín.

Ponúkame vám prehliadku s odborným výkladom, s degustáciou najlepších vín a sektov, ako aj s možnosťou cateringu podľa vlastného výberu.

NAŠE PIVNICE

prehliadky / degustácie / ochutnávky

NAŠE PIVNICE

prehliadky / degustácie / ochutnávky

História miesta

Pražská ulica patrila v histórii Bratislavy medzi významné miesta. Už v 12. storočí bola Bratislava akousi križovatkou diaľkových ciest, kde prirodzene vznikali prvé tržnice. Obchodu najviac priala druhá polovica 19. storočia, keď v meste vyrástlo 70 nových tovární a manufaktúr, k čomu prispela najmä vybudovaná železnica spájajúca Bratislavu s Viedňou. Celé okolie Pražskej ulice malo vtedy charakter sadov, vinohradov a zelene.

 

Práve v druhej polovici 19. storočia si v Bratislave na Pražskej ulici začal budovať svoje sídlo a zároveň firemné priestory Jakub Paluďai (pôvodne písané Palugyay, 8. august 1819 – 22. máj 1886). K reštauračnej činnosti pridal v roku 1850 aj obchodovanie s vínom, ktoré od roku 1864 aj vyvážal do zahraničia. Jeho sídlo je dnes známe pod názvom Paluďaiho palác (Palugyayov palác). Výstavba paláca spolu s romantickou záhradou a výnimočnými pivnicami bola inšpirovaná talianskymi vilami v krajine uprostred viníc. Stavba bola pravdepodobne dokončená v roku 1873. Keďže obchod si vyžadoval aj kvalitné uskladňovanie vína, na tieto účely vznikli vínne pivnice, ktoré boli výbornou atrakciou pre návštevníkov.

V súčasnosti je Paluďaiho palác sídlom Ministerstva zahraničných vecí SR a zachovaná vínna pivnica dnes uskladňuje vína hotela Matyšák, ktorý v roku 2005 vyrástol nad ňou. Táto archívna vínna pivnica s kapacitou vyše 45-tisíc fliaš dnes patrí k najväčším v strednej Európe. Bola síce postavená pred vyše 100 rokmi, ale duch a atmosféra vtedajšej doby sú stále prítomné a pivnica dodnes vyráža dych…